לאחר שליחת טופס ההרשמה תועברו לתשלום דמי הרשמה ע”ס 300 ש”ח
(דמי ההרשמה יופחתו מעלות הקורס)

הסכמה:
– בעצם הההרשמה וההצטרפות לקורס הינכם מעידים על הסכמתכם לתנאים אלו, בין אם קראתם אותם במלואם ובין אם לאו ולא תעמוד לכם טענת אי ידיעתם.
– אנא קיראו אותם היטב, אם אינכם מסכימים לדבר מה המפורט בהם, או שלא עולה בקנה אחד, אנא אל תפעלו באתר שכן אתם כפופים להם.

כללי
– הקורס מקצועי פנימי ואינו מקנה נקודות זכות לתואר אקדמאי, ואינו מוכר ע“י משרד החינוך עבור גמול השתלמות

הרשמה
– על טופס ההרשמה להגיע לסטודיו עד 7 ימים לפני מועד תחילת הקורס
– הסטודיו להכשרת אנשי הדמיות שומר לעצמו את הזכות לדחות פתיחת קורס עקב מיעוט נרשמים ,במקרה כזה יוחזר דמי ההרשמה לאלו שנרשמו
– פתיחת הקורס מותנית במספר מינימאלי של 10 משתתפים

מקום ומועדי הקורסים
– הלימודים מתקיימים בחיפה, באזור חוצות המפרץ או לב המפרץ
 – הקורס יתקיים בימי ראשון בערב, בין השעות 18:00-21:00
– במקרה של שיבושים העלולים להיגרם מגורמים שאינם בשליטתנו, ייתכנו שינויים בלוחות הזמנים, במקום הלימוד ובסדר המפגשים, על כל שינוי תינתן הודעה למשתתפים

זכויות יוצרים
– המידע ושיטות הלימוד שייכים לסטודיו להכשרת אנשי הדמיות ומיועד לשימוש עצמי בלבד, אין לצלם בשיעור, לפרסם את חומרי הלימוד או ללמדו במקומות אחרים.
– שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הנלמד בקורסים של הסטודיו  להכשרת אנשי הדמיות או בשיטת עבודה בעלת זכויות יוצרים כגון “שיטת חמשת השלבים” אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמרכז להכשרת אנשי הדמיות. המפר צפוי לעונשים הקבועים בחוק.

הרשמה
– עלות הקורס עומדת על 7500ש אותם ניתן לפרס ל-עד 3 תשלומים שווים, למשלמים במזומן בתשלום אחדת ינתן הנחה של 500 ש
– על מנת להבטיח מקום בקורס יש לשלם דמי רישום בסך 300 ₪ , (דמי הרישום הם חלק מעלות הקורס), ולהסדיר את תשלומי שכר הלימוד עד 7 ימי עבודה לפני תחילת הקורס.
– ניתן לשלם במזומן, צ’קים או כרטיס אשראי (יישלח לינק לתשלום דרך פאיפאל)

דמי ביטול
– ביטול השתתפות ע”י משתתף בתקופת הביטול המוגדרת בחוק תחייב תשלום דמי הרשמה + תשלום בעד סליקת כרטיס האשראי בגין העיסקה שבוטלה, במידה וכרטיס האשראי חוייב.
– ביטול השתתפות ע”י משתתף לאחר השיעור הראשון תחייב בתשלום של 700 ש”ח לכל שיעור בו הייתה נוכחות + תשלום דמי הרשמה
– הסטודיו להכשרת אנשי הדמיות שומר לעצמו את הזכות להפסיק את רצף הקורס במידה ומספר המשתתפים יהיה מתחת ל 10, במקרה כזה יוחזר התשלום היחסי למשתתפים

מחשבים ותוכנות
– כל משתתף אחראי להגיע לשיעור עם מחשב נייד אישי בעל חוזק שמתאים לעבודה על התוכנות הנלמדות
– הסטודיו והמכללה אינם מספקים מחשבים או את תוכנית הלימוד, על אחריות המשתתפים להשיג/להתקין את התוכנות בעצמם
– לתוכנות חינמיות, תוכנות סטודניאליות חינמיות, סקריפטים חינמיים שנלמדים בשיעור וכדומה, יינתנו לינקים להורדה
– לא ניתנת תמיכה טכנית לכל עניין התקנות תוכנות וחומרת מחשבים

קניין רוחני
– כל חומר כתוב וכל חומר מוקלט המהווה חלק מהקורס הינם בבעלות גיא בן דור, סטודיו ליליקה והסטודיו להכשרת אנשי הדמיות, ולא יעשה בהם שימוש פרט לשימוש אישי.
– המשתתפים מתחייבים שלא להקליט את השעורים או חלק מהם וחל איסור העברת חומרי הקורס לצד ג’.
פגיעה כאמור בזכויות הקניין הרוחני מהווה הפרה של חוק זכות יוצרים, התשס”ח–2007.

אופן התשלום
– על מנת להבטיח מקום בקורס יש לשלם דמי רישום בסך 200 ₪ , (דמי הרישום הם חלק מעלות הקורס) ולהסדיר את תשלומי שכר הלימוד עד 7 ימי עבודה לפני תחילת הקורס.
– ניתן לשלם במזומן, צ’קים או כרטיס אשראי (יישלח לינק לתשלום דרך פאיפאל)

דמי ביטול:
– ביטול השתתפות בתקופת הביטול המוגדרת בחוק תחייב תשלום דמי הרשמה + תשלום בעד סליקת כרטיס האשראי בגין העיסקה שבוטלה, במידה וכרטיס האשראי חוייב.
– ביטול השתתפות לאחר השיעור הראשון תחייב בתשלום של 700 ש”ח לכל שיעור בו הייתה נוכחות + תשלום דמי הרשמה
למרכז להכשרה שמורה הזכות שלא לפתוח קורס. במקרה כזה יוחזר לנרשמים דמי ההרשמה

© Copyright - הסטודיו להכשרת אנשי הדמיות אדריכליות