בנייה-אדריכלית-בתלת-מימד_קורס-הדמיה-אדריכלית_לימודי-הדמיה-ממוחשבת-עיצוב-פנים_ויריי_מקס_הדמיה-פוטוריאליסטית_02

טופס הרשמה דיגיטלי

לאחר השליחה תועברו לתשלום דמי הרשמה ע”ס 300 ש”ח (דמי ההרשמה יופחתו מעלות הקורס)

כללי

 • הלימודים מתקיימים ברחובות ובהתאם לכמות המשתתפים
 • הקורסים אינם מקנים נקודות זכות לתואר אקדמאי
 • הסטודיו להכשרת אנשי הדמיות שומר לעצמו את הזכות לדחות פתיחת קורס עקב מיעוט נרשמים או מכל סיבה אחרת
 • במקרה של שיבושים העלולים להיגרם מגורמים שאינם בשליטתנו, ייתכנו שינויים בלוחות הזמנים, במקום הלימוד ובסדר המפגשים, על כל שינוי תינתן הודעה למשתתפים
 • לא ניתנת אחריות כלשהי על שימוש בחומרים או תוכנות בלתי מורשות ע”י המשתתפים
 • הסטודיו להכשרת אנשי הדמיות לא מספק את תוכנות בתשלום, על אחריות המשתתפים להשיג את התוכנות
 • לא ניתנת תמיכה טכנית לכל עניין התקנות תוכנות וחומרת מחשבים
 • לא ניתנת אחריות על חוסרים בחומר הנלמד מתלמיד/ה שלא הכינ/ה מטלות כנדרש או שלא נכח/ה בשיעורים
 • על תלמיד/ה שנעדר/ה חלה חובת השלמה באופן עצמאי, אין השלמת שיעורים באופן פרטי במסגרת קורס

זכויות יוצרים

 • שיטת חמשת השלבים לביצוע הדמיות ממוחשבות" הנלמדת בקורס היא שיטת לימוד בינלאומית המוגדרת כזכויות יוצרים, והיא נלמדת ע"י מוסמך השיטה ומדריך רשמי לשיטה
  http://5srwcertification.com/index.php
  https://learnvray.com/academy/
 • כל חומר כתוב וכל חומר מוקלט המהווה חלק מהקורס הינם בבעלות גיא בן-דור ולא יעשה בהם שימוש פרט לשימוש אישי.
 • המשתתפים מתחייבים שלא להקליט את השעורים או חלק מהם וחל איסור שכפול, העתקה, פרסום או העברת חומרי הקורס לצד ג', או ללמד את החומר במקומות אחריםו/או באופן פרטי.
 • פגיעה כאמור בזכויות הקניין הרוחני מהווה הפרה של חוק זכות יוצרים, התשס"ח–2007.

תשלום ומדיניות ביטולים:

 • יש להסדיר את תשלומי הקורס לפני תחילת הקורס כתנאי להרשמה מלאה והבטחת מקום
 • ביטול השתתפות בתקופת הביטול המוגדרת בחוק תחייב תשלום דמי הרשמה 
 • ביטול השתתפות תחייב בתשלום של 700 ש”ח לכל שיעור בו הייתה נוכחות + תשלום דמי הרשמה
 • למרכז להכשרה שמורה הזכות שלא לפתוח קורס. במקרה כזה יוחזר לנרשמים דמי ההרשמה