לאחר שליחת טופס ההרשמה תועברו לתשלום דמי הרשמה ע”ס 300 ש”ח
(דמי ההרשמה יופחתו מעלות הקורס)

הרשמה
– על טופס ההרשמה להגיע לסטודיו עד 7 ימים לפני מועד תחילת הקורס
– מספר המקומות בכל קורס מוגבל, ההרשמה על בסיס מקום פנוי

מקום ומועדי הקורסים
– הלימודים מתקיימים ברחובות ובהתאם לכמות המשתתפים
– במקרה של שיבושים העלולים להיגרם מגורמים שאינם בשליטתנו, ייתכנו שינויים בלוחות הזמנים, במקום הלימוד ובסדר המפגשים, על כל שינוי תינתן הודעה למשתתפים

אי פתיחת הקורס
– המרכז להכשרת אנשי הדמיות שומר לעצמו את הזכות לדחות פתיחת קורס עקב מיעוט נרשמים או מכל סיבה אחרת

כללי
– הקורסים אינם מקנים נקודות זכות לתואר אקדמאי
– פתיחת הקורס מותנית במספר מינימאלי של משתתפים
– לא ניתנת אחריות כלשהי על שימוש בחומרים או תוכנות בלתי מורשות ע”י המשתתפים

זכויות יוצרים
– המידע ושיטות הלימוד שייכים למרכז להכשרת אנשי הדמיות ומיועד לשימוש עצמי בלבד, אין לצלמו, לשכפלו, להעתיקו, לפרסמו או ללמדו במקומות אחרים.
– שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הנלמד בקורסים של המרכז להכשרת אנשי הדמיות או בשיטת עבודה בעלת זכויות יוצרים כגון “שיטת חמשת השלבים” אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמרכז להכשרת אנשי הדמיות. המפר צפוי לעונשים הקבועים בחוק.

אופן התשלום
– על מנת להבטיח מקום בקורס יש לשלם דמי רישום בסך 200 ₪ , (דמי הרישום הם חלק מעלות הקורס) ולהסדיר את תשלומי שכר הלימוד עד 7 ימי עבודה לפני תחילת הקורס.
– ניתן לשלם במזומן, צ’קים או כרטיס אשראי (יישלח לינק לתשלום דרך פאיפאל)

דמי ביטול:
– ביטול השתתפות בתקופת הביטול המוגדרת בחוק תחייב תשלום דמי הרשמה + תשלום בעד סליקת כרטיס האשראי בגין העיסקה שבוטלה, במידה וכרטיס האשראי חוייב.
– ביטול השתתפות לאחר השיעור הראשון תחייב בתשלום של 700 ש”ח לכל שיעור בו הייתה נוכחות + תשלום דמי הרשמה
למרכז להכשרה שמורה הזכות שלא לפתוח קורס. במקרה כזה יוחזר לנרשמים דמי ההרשמה

© Copyright - הסטודיו להכשרת אנשי הדמיות אדריכליות